Treblinka I - niemiecki nazistowski obóz pracy

TREBLINKA I - niemiecki nazistowski obóz pracy działający w latach 1941-1944, w lasach niedaleko miejscowości Treblinka (około 100 km od Warszawy). Treblinka jest głównie kojarzona z miejscem masowej zagłady, gdzie w latach 1942-1943 wymordowano, według danych szacunkowych, od 800 tysięcy do 1 miliona osób, głównie Żydów. Niewiele osób jednak wie, iż już od lata 1941 funkcjonował tam także karny obóz pracy.


Historia, ofiary, oprawcy, komendanci, zdjęcia, artykuły - pod poniższym linkiem.

Treblinka I - niemiecki nazistowski obóz  pracy

Treblinka I