26.06.1943 ostatecznie zlikwidowano obóz zagłady w Bełżcu

Dokładnie 77 lat temu, 26.06.1943, grupę ostatnich więźniów żydowskich, którzy brali udział w zacieraniu śladów po obozie w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Bełżcu, deportowano do obozu zagłady w Sobiborze. Po przybyciu na miejsce wszczęli bunt na rampie obozowej, w konsekwencji czego zostali rozstrzelani.

Likwidacja Obozu w Bełżcu