Obóz Plaszow - Kraków

Plaszow (Płaszów) – niemiecki nazistowski obóz pracy przymusowej (niem. Zwangsarbeitslager Plaszow des SS- und Polizeiführers im Distrikt Krakau), później przekształcony w obóz koncentracyjny (niem. Konzentrationslager Plaszow bei Krakau), działający w latach 1942-1945 w Krakowie.


Historia, ofiary, oprawcy, komendanci, zdjęcia, artykuły - pod poniższym linkiem.

Płaszów - niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny