1 sierpnia 1942 awans Christiana Wirtha na stanowisko inspektora obozów zagłady

1 sierpnia 1942 - Operacja Reinhardt: Inspektorem obozów zagłady operacji Reinhardt został mianowany SS Sturmbannführer Christian Wirth (dotychczasowy komendant obozu w Bełżcu.) Od tego momentu Wirth nadzorował funkcjonowanie niemieckich obozów zagłady w Bełżcu, Treblince i Sobiborze.

Podczas operacji Reinhard w tych trzech obozach zginęło w tych ponad 1 500 000 Żydów z Polski, Czechosłowacji, Francji, Niemiec, Austrii, Holandii, Grecji, Węgier, Włoch, Związku Radzieckiego i pozostałych okupywanych krajów, a także tysiące Romów i Sinti.

Christian Wirth