Stutthof - pierwszy transport 150 więźniów

Oboz Stutthof poczatek

2 września 1939, w miejscowości Sztutowo (niem. STUTTHOF), 36 km od Gdańska, utworzono pierwszy Niemiecki obóz koncentracyjny w obecnych granicach państwa polskiego, zwany później Konzentrationslager Stutthof. Pierwszy transport liczył około 150 więźniów, Polaków aresztowanych 1 września 1939.

Rozkaz założenia obozu wydał Albert Forster, namiestnik Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. Decyzja o budowie obozu zapadła już w sierpniu, a jego organizacją zajął się późniejszy pierwszy komendant, Sturmbannführer SS Max Pauly.

Konzentrationslager Stutthof był najdłużej istniejącym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym na terenie okupowanych ziem Polski. Obóz istniał tak długo, ile trwała wojna – 2077 dni. Jego wyzwolenie nastąpiło dopiero 9 maja 1945.

Przez prawie 6 lat, do Stutthof deportowano ponad 110 tysięcy więźniów, łącznie z 28 krajów. Ilość ofiar szacuje się na 65 000, czyli ponad 50%. KL Stutthof był od początku miejscem eksterminacji polskiej ludności pochodzącej z Pomorza oraz pozostałych ziem polskich, więźniów z okupowanych krajów europejskich, jeńców z frontu wschodniego. Do obozu deportowano również Żydów z terenów okupowanej Polski, zagranicy oraz innych obozów koncentracyjnych.

Stutthof
KL Stutthof
Obóz Stutthof