Sobibór - niemiecki nazistowski obóz zagłady

Sobibor

Obóz zagłady Sobibór (SS Sonderkommando Sobibór) – niemiecki nazistowski obóz zagłady utworzony w ramach akcji Reinhardt, w okolicy miejscowości Sobibór niedaleko rzeki Bug, na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Okres masowych mordów przypada na okres od kwietnia 1942 do października 1943.


Historia, ofiary, oprawcy, komendanci, zdjęcia, artykuły - pod poniższym linkiem.

Sobibór - niemiecki nazistowski obóz zagłady