Erntefest - masowa zbrodnia w dystrykcie lubelskim

Akcja Erntefest - KL Majdanek

3 listopada 1943 roku w obozie koncentracyjnym na Majdanku przystąpiono do tzw. akcji „Erntefest” („Dożynki”), podczas której Niemcy wymordowali przez rozstrzelanie ponad 18 000 więźniów żydowskich. Tamten dzień został nazwany przez więźniów „Krwawą środą”.

Była to największa w historii niemieckich obozów koncentracyjnych masowa egzekucja. W dniach 3 i 4 listopada wymordowano również więźniów w innych ośrodkach na Lubelszczyźnie (m.in. w obozach pracy w Poniatowej czy Trawnikach).

W sumie, podczas 2 dni, rozstrzelano ponad 40 000 osób, a akcja „Erntefest” dopełniła "dzieła" eksterminacji ludności żydowskiej w dystrykcie lubelskim.


Akcja Erntefest - KL
Akcja Erntefest - KL
Akcja Erntefest - KL

Photo by: Paweł Krupiński - Death Camps Memorial Site. All right reserved DCMS