Auschwitz Birkenau - "Droga śmierci"

Auschwitz Birkenau - "Droga śmierci"

Prostopadle do rampy, pomiędzy obozami BII C i BII D, znajduje się tzw. „Droga Śmierci”. Otoczona z dwóch stron wysokim na około 4 metry płotem z drutem kolczastym pod napięciem (360V / 400V), wytaczała drogę do krematoriów nr 4 i 5, znajdujących się w najbardziej na zachód wysuniętej części największego niemieckiego obozu zagłady.

Deportowani więźniowie, po przybyciu do niemieckiego obozu Auschwitz Birkenau, zostawali poddawani selekcji na rampie kolejowej. Lekarze oraz oficerowie SS jednym ruchem ręki decydowali o życiu lub śmierci więźnia. Praktycznie wszystkie starsze osoby, kobiety z dziećmi, dzieci, chorzy i osłabieni mężczyźni i kobiety w sile wieku były kierowane do komór gazowych. Zdarzało się, że całe transporty bez selekcji były kierowane na śmierć.

Drogą tą podążali osadzeni już więźniowie, którzy z różnorakich powodów zostali skazani na śmierć. Ciężarówkami przewożono tamtędy również ciała zmarłych więźniów w celu spalenia ich w krematorium.


Auschwitz Birkenau Road Of Death
Auschwitz Birkenau - ramp
Auschwitz - Road to crematory

Photo by: Paweł Krupiński - Death Camps Memorial Site. All right reserved DCMS