Kulmhof - początek eksterminacji - 8 grudnia 1941

Kulmhof - początek eksterminacji - 8 grudnia 1941

8 grudnia 1941 zainicjowano działalność PIERWSZEGO niemieckiego obozu zagłady Kulmhof (Chełmno nad Nerem) pod kątem eksterminacji na przemysłową skalę. Był to pierwszy obóz utworzony tylko w jednym celu - masowej zagłady.

On that day, the first mass execution of about 700 Jews who arrived a day earlier was carried out. The victims were gassed in gas chambers using exhaust fumes. History, victims, torturers, commanders, photos, articles - at the link below.

Kulmhof - Niemiecki obóz zagłady

Kulmhof - niemiecki obóz zagład