Treblinka, Bełżec, Sobibór: Komory gazowe i ich upamiętnienie

Komory gazowe i ich upamiętnienie

W trzech niemieckich nazistowskich obozach zagłady, utworzonych w ramach akcji Reinhard, funkcjonowały praktycznie takie same komory gazowe. Wszystkie swoim wyglądem nawiązywały do żydowskich łaźni rytualnych, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Wszystkie znajdowały się w oddzielonej i zamaskowanej strefie nr III, tzw. strefie śmierci, obozie nr 3 lub obozie umarłych.

W każdym z obozów był to betonowy, prostokątny budynek z przybudówką na silnik spalinowy. Do budynku podłączona była instalacja, przez którą wtłaczano do poszczególnych komór śmiercionośne spaliny z silnika. Następnie ciała zagazowanych ofiar były zabierane przez członków komanda złożonego z więźniów i grzebane w masowej mogile, bądź w późniejszych okresach funkcjonowania obozów palone na rusztach spaleniskowych.

We wszystkich obozach były to najprawdopodobniej różne silniki. Zarówno z relacji bardzo nielicznych świadków, jak i oprawców wyłaniają się sprzeczne zdania - czy był to silnik dieslowski czy benzynowy? Czy był to silnik z radzieckiego czołgu, czy silnik firmy Renault? Odmienne zdania co do modelu silnika mieli np. gasmeisterzy z Sobiboru, a byli to zawodowi mechanicy.

Jednym z głównych odpowiedzialnych za projekt i budowę komór był Lorenz Hackenholt, niemiecki nazista w stopniu SS-Hauptscharführer. Był członkiem załogi obozu zagłady w Bełżcu, gdzie odpowiadał za funkcjonowanie komór gazowych. Bazując na doświadczeniu wyniesionym z obozu w Bełżcu, zaprojektował, a później nadzorował budowę komór w niemieckich obozach w Sobiborze i Treblince.

Przyjmując dane z Muzeum Holocaustu w USA, tylko w tych trzech obozach w okresie masowych deportacji zostało zamordowanych przez Niemców oraz kolaborantów ze wschodu SS Wachmannschaften (Ukraińców, Białorusinów, itd.) około 1 526 000 osób. (Ponad 1.5 Miliona)

• Treblinka: szacowana liczba ofiar 925.000 (okres masowych deportacji: lipiec 1942 - sierpień 1943)

• Sobibór: minimalna liczba ofiar 167.000 (okres masowych deportacji: kwiecień 1942 - październik 1943)

• Bełżec: minimalna liczba ofiar 434.000 (okres masowych deportacji: marzec 1942 - grudzień 1942)

Ofiarami byli głównie Żydzi oraz Romowie i Sinti z terenów okupywanych państw: Polski, Austrii, Bułgarii, Belgi, Czech, Słowacji, Francji, Grecji, Jugosławii, Niemiec, Holandii, Rosji, Ukrainy, Białorusi i pozostałych terenów okupowanych przez Niemcy i ich sprzymierzeńców.

Tak obecnie wyglądają miejsca, w pobliżu których znajdowały się komory gazowe:


KL Auschwitz
KL Auschwitz
KL Auschwitz

zdjęcia: Paweł Krupiński - Death Camps Memorial Site. Zakaz kopiowanie zdjęć bez zgody autora. Potrzebujesz zdjęć? Napisz - Kontakt