Przed obozami zagłady - "Einsatzgruppen"

Czasami można zadać sobie pytanie: dlaczego powstały obozy zagłady? Co zmusiło nazistowskich dygnitarzy do podjęcia działań w celu utworzenia ośrodków zagłady na masową skalę? Jedną z przyczyn była, między innymi, działalność Einsatzgruppen (jednostki wydzielone z SIPO i SD), czyli specjalnych grup operacyjnych poruszających się za linią frontu.

Głównym zadaniem tych oddziałów była masowa zagłada Żydów, komunistów oraz wrogów systemu wśród ludności cywilnej poprzez masowe rozstrzeliwania, a także wieszanie oraz gazowanie w specjalnie do tego celu skonstruowanych ciężarówkach. Ze względu na swoją liczebność oraz obszary działania, oddziały były odpowiednio podzielone na cztery grupy operacyjne: Einsatzgruppe A/B/C/D.

Codzienne masowe egzekucje tysięcy ludzi bardzo negatywnie odbijały się na psychice oprawców, jak i niosły obciążenia finansowe (broń, wyżywienie, transport). Himmler obawiał się również, jak osoby, które dopuściły się zbrodni na bezbronnej ludności cywilnej, często również na kobietach i dzieciach, po zakończeniu wojny będą normalnie funkcjonować wśród społeczeństwa. Największe zbrodnie zostały popełnione w latach 1941-1943 na terenie: Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Od 1942 r stopniowo zaczęto wyciszać działania Einsatzgruppen.

Szacuje się, że z rąk oprawców Einsatzgruppen zginęło min. 900 000 osób, a wg niektórych źródeł * nawet 1 500 000  - 2 000 000  [*] - The United States Holocaust Memorial Museum W 1948 roku, w procesie numer 9 w Norymberdze, za zbrodniczą działalność Einsatzgruppen skazano 22 dowódców grup i podgrup, z których na karę śmierci skazano 14 osób. Część wyroków zamieniono później na karę dożywocia lub długoletniego więzienia.

W tej tematyce polecam książki:
„Szwadrony śmierci Hitlera. Einsatzgruppen i logika masowej zbrodni”, Helmut Langerbein
„Mistrzowie śmierci. Einsatzgruppen“, Richard Rhodes
„Einsatzgruppen w Polsce“, Jochen Böhler, Klaus-Michael Mallmann

Einsatzgruppen in east
Einsatzgruppen massmurder
Einsatzgruppen execution


Zdjęcia archiwalne - domena publiczna. Jeżeli zostały naruszone prawa autorskie proszę o kontakt. Zdjęcia zostały umieszczone w celach informacyjnych, nie zarobkowych, ani zawierającej krypto reklamy.