Konferencja w Wannsee 20 stycznia 1942

Wannsee Conference, January 20, 1942

W dniu 20 stycznia 1942, w willi położnej przy Grossen Wannsee 56/58 na skraju jeziora Wannsee w dzielnicy Berlina, odbyła się konferencja, na której zapadł szereg decyzji związanych z tzw. „ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej”.

Konferencji przewodniczył Reinhard Heydrich, a protokolantem był Adolf Eichmann, który otrzymał także zadanie opracowania założeń logistycznych w związku z planowaną akcją „przesiedleńczą”. W sumie w konferencji wzięło udział 15 przedstawicieli niemieckiego rządu, przedstawiciele SS, Gestapo oraz wysłannicy z Generalnego Gubernatorstwa.

Na konferencji ustalono, iż Żydzi mają być deportowani na wschód i osadzeni w gettach, a następnie „ewakuowani” na wschód do powstających i funkcjonujących już obozów zagłady.

Na konferencji poruszono temat masowych mordów na terenach ZSRR oraz przedstawiono założenia logistyczne związane z deportacją Żydów z terenów okupowanej Europy, jak i samą klasyfikację "kto jest Żydem". Pochodzenie ustalano na podstawie ilości krwi żydowskiej wynikającej z drzewa genealogicznego. Zadecydowano, kto ma być „deportowany” na wschód.

Często błędnie używane jest sformułowanie, iż na konferencji zapadła decyzja o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii Żydów”. Decyzja ta była już podjęta o wiele wcześniej. Od lata 1941 trwały już masowe mordy dokonywane przez oddziały Einsatzgruppen, a od 8 grudnia 1941 funkcjonował obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Trwała także budowa obozu zagłady w Bełżcu, a decyzja o jego budowie została podjęta 13 listopada 1941.

W konferencji wzięli udział: Dr Karl Eberhard Schöngarth, Dr Gerhard Klopfer, Dr Rudolf Lange, Dr Georg Leibbrandt, Dr Alfred Meyer, Dr Josef Bühler, Dr Roland Freisler, Dr Wilhelm Stuckart, Adolf Eichmann, Otto Hofmann, Heinrich Müller, Erich Neumann, Friedrich Kritzinger, Martin Luther oraz przewodniczący Reinhard Heydrich.


Wannsee 1942
Wannsee 1942
Wannsee 1942

zdjęcia: Paweł Krupiński - Death Camps Memorial Site. Zakaz kopiowanie zdjęć bez zgody autora. Potrzebujesz zdjęć? Napisz - Kontakt