KL Lublin "Majdanek" - Pole nr I

Majdanek - Pole I

Pole nr 1 to najstarsza część niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady "Majdanek"  (KL Lublin - oficjalna nazwa) założonego przez Niemców w 1941 na obrzeżach miasta Lublin, w dzielnicy Majdan Tatarski.

Początkowo w latach 1941/1942 przebywali tu pierwsi więźniowie obozu: jeńcy sowieccy, okoliczni Żydzi oraz chłopi z pobliskich miejscowości aresztowani jako zakładnicy w ramach odwetu za działalność w ruchu oporu lub niewywiązaniem się z obowiązków oddawania żywności niemiecki m okupantom.

W 1942 w północnej części utworzono szpital obozowy oraz w jednym z baraków utworzono kancelarię obozową. Od września 1943 do kwietnia 1944 osadzono tutaj więźniarki przeniesione z pola 5 oraz grupę Żydówek przewiezionych z pobliskich obozów pracy. Po likwidacji żeńskiej cześć obozu w kwietniu 1944, osadzono tutaj ponownie mężczyzn.

Tzw. Pole I składało się w sumie z 24 budynków oraz 2 większych baraków przeznaczonych na kuchnię oraz umywalnie, jak i z 20 drewnianych  prymitywnych baraków mieszkalnych. Pozbawione urządzeń sanitarnych, często przepełnione, niedogrzane, tragicznie wpływały na panującą w obozie wysoką  śmiertelność wśród więźniów.


KL Majdanek
KL Majdanek
KL Majdanek


zdjęcia: Paweł Krupiński - Death Camps Memorial Site. Zakaz kopiowanie zdjęć bez zgody autora. Potrzebujesz zdjęć? Napisz - Kontakt