Introdukcja zła - towarzystwo Thule

Towarzystwo Thule to tajna organizacja rasistowska i okultystyczna, która powstała w Monachium na przełomie 1917 i 1918 roku. Jej członkowie, Karl Harrer i Anton Drexler, założyli Niemiecką Partię Robotników, przemianowaną później w Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotników (NSDAP).

Nazwa została zaczerpnięta od mitycznej wyspy Thule, która dla starożytnych Greków była najbardziej na północ wysuniętym lądem. Dlatego nazwa ta miała duże znaczenie dla wyznawców nordyckich kultów.

Do jego członków zaliczali się urzędnicy, prawnicy, profesorowie uniwersyteccy, policjanci, arystokraci, lekarze, naukowcy oraz bogaci kupcy. Na zewnątrz organizacja widniała jako „grupa badawcza nad starożytnościami germańskimi”, będąc w rzeczywistości zamaskowaną bawarską organizacją stworzoną na wzór loży masońskiej.

Towarzystwo Thule w rzeczywistości było tajnym stowarzyszeniem o orientacji rasistowskiej, a w szczególności antysemickiej, przesycone ideologią okultystyczną. Jego członkowie stworzyli paramilitarną, antykomunistyczną bojówkę Kampfbund. Pomagali w rekrutacji do tłumiących rewolucje oddziałów Freikorpsu. Członkowie Towarzystwa wzięli też udział w nieudanym puczu zwanym "Niedzielą Palmową”, którego celem było obalenie rządów komunistów w Bawarii.

Osobami związanymi z towarzystwem Thule byli, między innymi, Adolf Hitler, Julius Streicher, Hans Frank, Rudolf Hess, Gottfried Feder, Alfred Rosenberg.

Większość znaczących członków towarzystwa wstąpiła do NSDAP. Samo towarzystwo stało się mało znaczącą organizacją, która, zgodnie z rozporządzeniem z 1937 roku, została rozwiązana. Wszystkie loże i podobne organizacje zostały zakazane.

Godłem Thule-Gesellschaft była swastyka otoczona koroną promieni z mieczem przeplecionym gałązkami dębu.

Thule
Towarzystwo Thule
Thule Society


Zdjęcia archiwalne - domena publiczna. Jeżeli zostały naruszone prawa autorskie proszę o kontakt. Zdjęcia zostały umieszczone w celach informacyjnych, nie zarobkowych, ani zawierającej krypto reklamy.