Auschwitz Birkenau - „Droga Śmierci"

Prostopadle do rampy, pomiędzy obozami BII C i BII D, znajduje się tzw. „Droga Śmierci”. Otoczona z dwóch stron wysokim na około 3 metry płotem z drutem kolczastym pod napięciem trójfazowym, wytaczała drogę do krematoriów nr 4 i 5. Były one położone w najbardziej na zachód wysuniętej części największego niemieckiego obozu zagłady.


Niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz. Szacowana liczba ofiar: 1 100,000 [zobacz więcej]


AuschwiAuschwitz Birkenau - droga śmierci