Auschwitz Birkenau - likwidacja getta Łódzkiego

29 sierpnia 1944 getto łódzkie zostało całkowicie zlikwidowane. Tamtego dnia wyruszył ostatni transport do obozu zagłady Auschwitz Birkenau. W okresie od 9 do 29 sierpnia do Auschwitz Birkenau deportowano ostatnie 70 tysięcy Żydów z łódzkiego getta (Litzmannstadt Ghetto). Tuż po przybyciu, większość została wysłana przez Niemców do komór gazowych.


Niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz. Szacowana liczba ofiar: 1 100,000 [zobacz więcej]


Auschwitz Birkenau - getto łódzkie