KL Majdanek - ewakuacja obozu

22 lipca 1944 ostatnia grupa więźniów w liczbie około 800, wraz z eskortą SS, dołączyła do grupy około 200 więźniów z podobozu przy ulicy Lipowej. Kolumna złożona z około 1000 więźniów została skierowana w stronę Cielmowa, a następnie pociągami przewieziona do Auschwitz. Z całej grupy udało się uciec 38 więźniom, a około 120 zginęło podczas ostatniego marszu z Majdanka.


Niemiecki obóz koncentracyjny Majdanek. Szacowana liczba ofiar: 78 000 [zobacz więcej]


KL Majdanek - ewakuacja obozu