Sobibór - rozpoczęcie zagraniczncyh deportacji

5 września 1942 rozpoczęły się masowe deportacje zagranicznych Żydów do obozu zagłady w Sobiborze. Około 1000 Żydów pochodzących z Protektoratu Czech i Moraw trafiło tamtego dnia do obozu. W późniejszym czasie do obozu trafiali również Żydzi z Niemiec, Austrii, Słowacji, Holandii, Francji i krajów zza wschodniej granicy (Ukrainy, Białorusi, Rosji...).


Niemiecki obóz zagłady Sobibór. Szacowana liczba ofiar: 170 000 - 2?? 000 [zobacz więcej]


muzeum obóz Sobobór