Treblinka - upamiętnienie stacji

Na oddalonej około 4,5km od obozu stacji znajdowały się dwie bocznice kolejowe o długości 615 i 735 metrów. Transporty średnio liczyły 60 wagonów bydlęcych (cały skład liczył około 560m). Po przybyciu transportu, około 20 wagonów wtaczano na rampę do obozu Treblinka II, gdzie osłabieni i wykończeni podróżą więźniowie byli w istocie kierowani prosto do komór gazowych. Pozostałe ofiary, zamknięte w wagonach, oczekiwały na śmierć na terenie nieistniejącej już dziś stacji kolejowej.


Niemiecki obóz zagłady Treblinka. Szacowana liczba ofiar: 800,000 - 1 000,000 [zobacz więcej]


Stacja kolejowa w Treblince