Treblinka - upamiętnienie stacji

Treblinka II - stacja Treblinka - nieistniejący już budynek dworca, w którym pociągi zatrzymywały się tuż przed wjazdem do obozu Treblinka II. Przez tę stację przejeżdżały transporty Żydów zamordowanych w jednym z największych niemieckich obozów zagłady. Trafiła tam większość żydowskiej Warszawy, a także transporty z całej okupowanej Europy. Na stacji, około 4,5 km od obozu, znajdowały się dwie bocznice kolejowe o długości 615 i 735 metrów.

Stacja kolejowa w Treblince