Auschwitz Birkenau - likwidacja getta Łódzkiego

Auschwitz Birkenau - 29 sierpnia 1944 Łódzkie Getto zostało całkowicie zlikwidowane, tego dnia odszedł ostatni transport do obozu zagłady Auschwitz Birkenau. W okresie od 9 do 29 sierpnia, do Auschwitz Birkenau deportowano ostatnich 70 000 żydów zamieszkujących Getto Łódzkie (Litzmannstadt Ghetto). Po przyjeździe większość z nich została wysłana przez Niemców do komór gazowych.

Auschwitz Birkenau - getto łódzkie