Gross Rosen - obóz oświęcimski

W drugiej połowie 1944 roku w bezpośrednim sąsiedztwie obozu, na ziemiach zakupionych od miejscowej parafii, rozpoczęto stawianie nowych baraków. Tak zwany „obóz oświęcimski” nigdy nie został ukończony. Z planowanych trzydziestu baraków, do końca istnienia KL Gross-Rosen, wybudowano w stanie surowym 20.

Gross Rosen obóz oświęcimski