Wielka Szpera - masowe deportacje do Kulmhof

Kulmhof (Chełmno nad Nerem ) - w dniach 5-12 września 1942 z Getta Łódzkiego deportowano 15 681 Żydów, głównie starców i schorowanych mieszkańców Getta, w tym 5862 dzieci w wieku do 10 lat. Wszyscy oni zostali zamordowani przez Niemców w ciągu paru godzin od przyjazdu do tzw. "Pałacu", w mobilnych komorach gazowych (ciężarówki gazowe), zwanymi również Gas Vanami. 

Kulmhof - wielka szpera