Bełżec - pierwszy obozu zagłady utworzony w ramach Akcji ,,Reinhardt"

Sonderkomando Bełżec był pierwszym niemieckim nazistowskim obozem zagłady utworzonym na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Budowę obozu rozpoczęto 31 października 1941, a ostatni więźniowie, po zatarciu śladów zbrodni, opuścili obóz 26 czerwca 1943. Według różnych szacunków i obliczeń przyjmuje się, że liczba ofiar obozu wyniosła około 450 000 osób.


Historia, ofiary, oprawcy, komendanci, zdjęcia, artykuły - pod poniższym linkiem. 

Bełżec - niemiecki nazistowski obóz zagłady