Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne i zagłady w latach 1933-1945

Największe niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne i zagłady* (wg liczby ofiar śmiertelnych) utworzone w latach 1933-1945. W niektórych miejscach, w ramach akcji zatarcia zbrodni (Akcja 1005 / Sonderkommando 1005), pozostały jedynie masowe mogiły, pomniki i muzea, które zostały utworzone na terenach byłych obozów śmierci.

* - obóz Treblinka I nie miał statusu obozu koncentracyjnego, był obozem pracy przymusowej; szacowana liczba ofiar: 10 000
* - obóz SS-Truppenübungsplatz Heidelager (Pustków) - nie miał statusu obozu koncentracyjnego; był obozem jenieckim i pracy przymusowej; szacowana liczba ofiar: 15 000


Największe niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne i zagłady mapa

Największe niemieckie ośrodki zagłady - [wyk. Paweł Krupiński]

Zapraszam do zapoznania się z najważniejszymi faktami i danymi na temat wybranych obozów. 
Strony cały czas rozbudowywie i uzupełniane o nowe materiały:

Auschwitz
Treblinka 2
Belzec
Sobobor
Kulmhof
Majdanek
Stuthoff
Dachau
Gross rosen
Treblinka 1
Plaszow
Bergen-Belsen
Buchenwald
Flossenburg
Fort IX Kaunus
Kołdyczewo
Mittelbau-Dora
Mauthausen-Gusen
Mały Trościeniec
Natzweiler Struthof
Neuengamme
Pustków
Ravensbrück
Sachsenhausen
Theresienstadt