Sobibór - niemiecki nazistowski obóz zagłady

Obóz zagłady Sobibór (SS Sonderkommando Sobibór) – niemiecki nazistowski obóz zagłady utworzony w ramach akcji Reinhardt, w okolicy miejscowości Sobibór niedaleko rzeki Bug, na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Okres masowych mordów przypada na okres od kwietnia 1942 do października 1943.

Czytaj dalej

Stutthof - pierwszy transport 150 więźniów

2 września 1939, w miejscowości Sztutowo (niem. STUTTHOF), 36 km od Gdańska, utworzono pierwszy Niemiecki obóz koncentracyjny w obecnych granicach państwa polskiego, zwany później Konzentrationslager Stutthof. Pierwszy transport liczył około 150 więźniów, Polaków aresztowanych 1 września 1939.

Czytaj dalej

Stacja kolejowa Treblinka

Stacja kolejowa Treblinka - nieistniejący juz budynek stacji kolejowej, na której zatrzymywały się pociągi tuż przed wjazdem do obozu Treblinka II. Przez tę stację przechodziły transporty Żydów mordowanych w jednym z największych niemieckich obozów zagłady. Tu trafiła większość żydowskiej Warszawy, ale i transporty z całej okupowanej Europy.

Czytaj dalej

Komory gazowe w niemieckich obozach śmierci

W obozach koncentracyjnych i zagłady, Niemcy używali komór gazowych do masowej eksterminacji, głównie narodu żydowskiego, ale także Polaków, Sowietów, Romów, jak i więźniów deportowanych z praktycznie każdego okupowanego europejskiego kraju. Zanim Niemcy zaczęli eksterminację za pomocą najbardziej znanego gazu "Zyklon B", stosowanego w obozach Auschwitz, Majdanek, Stutthof, SS używało komór gazowych zasilanych tlenkiem węgla ze spalin silnika dieslowskiego / benzynowego.

Czytaj dalej

Maksymilian Kolbe - życie za życie

14 sierpnia 1941 w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, w podziemiach "bloku śmierci", został zabity ojciec Maksymilian Kolbe. Pod koniec lipca, podczas apelu, dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia, Franciszka Gajowniczka. Ostatecznie, po 15 dniach pobytu w celi bez jedzenia i picia, został uśmiercony zastrzykiem fenolu, a jego zwłoki spalono w Krematorium nr 1.

Czytaj dalej

Hujowa Górka - miejsce straceń KL Plaszów

KL PLASZOW - "Hujowa Górka" - jedno z trzech miejsc straceń, które znajdowały się na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego (wcześniej pracy) Płaszów w Krakowie. Egzekucje, najczęściej poprzez rozstrzelanie, odbywały się tutaj regularnie od lata 1943 do początku 1944.

Czytaj dalej

Deportacja i śmierć Janusza Korczaka

Z początkiem sierpnia 1942, w ramach wielkiej akcji "przesiedlenia na wschód”, nastąpiła likwidacja Domu Sierot w Warszawskim Gettcie. Najprawdopodobniej 6 sierpnia 1942 około 200 dzieci wraz ze swoim opiekunem, Januszem Korczakiem, i pracownikami Domu Sierot zostało wysłanych na śmierć do niemieckiego obozu zagłady w Treblince.

Czytaj dalej

Bełżec - pierwszy obozu zagłady utworzony w ramach Akcji ,,Reinhardt"

Sonderkomando Bełżec był pierwszym niemieckim nazistowskim obozem zagłady utworzonym na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Budowę obozu rozpoczęto 31 października 1941, a ostatni więźniowie, po zatarciu śladów zbrodni, opuścili obóz 26 czerwca 1943. Według różnych szacunków i obliczeń przyjmuje się, że liczba ofiar obozu wyniosła około 450 000 osób.

Czytaj dalej

KL Lublin (Majdanek) – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady

Majdanek, a właściwie KL Lublin – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. Był największym obozem koncentracyjnym (uściślenie: nie największym zagłady) na terenie Generalnego Gubernatorstwa, który funkcjonował w latach 1941-1944. Przez niecałe 3 lata funkcjonowania do KL Lublin trafiło przynajmniej 150 000 więźniów różnych narodowości, z czego zginęło około 78 000.

Czytaj dalej

Wilczy Szaniec (Wolfsschanze) - a obozy koncentracyjne

Wilczy Szaniec to miasteczko bunkrów otoczone lasem, jeziorami i bagnami. To największa i najbardziej rozpoznawalna polowa kwatera dowodzenia Adolfa Hitlera, która była w użyciu od 1941 do 1945 roku. Wilczy Szaniec zlokalizowany jest w Gierłoży koło Kętrzyna. Te miejsce ma także związek historią obozów koncentracyjnych i obozów zagłady

Czytaj dalej

Gross-Rosen - Kamienne Piekło

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Gross-Rosen znajdował się obszarze administracyjnym państwa niemieckiego (III Rzeszy), nieopodal obecnej wsi Rogoźnica (nazwa powojenna) w województwie dolnośląskim. Jako niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny funkcjonował w latach w latach 1940-1945. Przez obóz w ciągu 5 lat przeszło około 125 tysięcy więźniów, z czego szacuje się, że 40 tysięcy zmarło. Obóz, w zależności od klasyfikacji, posiadał około 120 podobozów.

Gross-Rosen - Kamienne Piekło

Ucieczka podkopem z "Eintrachthütte" (podobóz Auschwitz) w dniu 03.07.1944

3 lipca 1944 z podobozu KL Auschwitz "Eintrachthütte", znajdującego się w Świętochłowicach, uciekło wykopanym tunelem 9 więźniów. Kopanie mierzącego 25 metrów tunelu rozpoczęto 2 maja. Jako narzędzia posłużyły dłuta oraz przemycony z huty pilnik. Wejście do tunelu znajdowało się w niewykończonym baraku, gdzie również rozrzucano wydrążoną ziemię.

Czytaj dalej

26.06.1943 ostatecznie zlikwidowano obóz zagłady w Bełżcu

Dokładnie 77 lat temu, 26.06.1943, grupę ostatnich więźniów żydowskich, którzy brali udział w zacieraniu śladów po obozie w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Bełżcu, deportowano do obozu zagłady w Sobiborze. Po przybyciu na miejsce wszczęli bunt na rampie obozowej, w konsekwencji czego zostali rozstrzelani.

Czytaj dalej

Wpływ operacji „Barbarossa” na powstanie masowych ośrodków zagłady

22 czerwca 1941 Niemcy oraz państwa z nimi sprzymierzone wypowiedziały wojnę Związkowi Radzieckiemu. Walki na froncie wschodnim, gdzie realizowano operację „Barbarossa”, były jednymi z najbrutalniejszych i najbardziej wyniszczających bitew II wojny światowej. Rozpoczęcie działań na wschodzie było również punktem zwrotnym w nazistowskim planie „rozwiązania kwestii żydowskiej”.

Czytaj dalej

Obóz Plaszow (Płaszów) - Kraków

Plaszow (Płaszów) – niemiecki nazistowski obóz pracy przymusowej (niem. Zwangsarbeitslager Plaszow des SS- und Polizeiführers im Distrikt Krakau), później przekształcony w obóz koncentracyjny (niem. Konzentrationslager Plaszow bei Krakau), działający w latach 1942-1945 w Krakowie.

Czytaj dalej

Konzentrationslager Stutthof - 2077 dni piekła

Konzentrationslager Stutthof był pierwszym i najdłużej istniejącym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym w obecnych granicach państwa polskiego. Został założony 2 września 1939, nieopodal miejscowość Sztutowo (Stutthof) i istniał tak długo, ile trwała wojna – 2077 dni. Jego wyzwolenie nastąpiło dopiero 9 maja 1945.

Czytaj dalej

Auschwitz Birkenau - fabryka śmierci

W październiku 1941, na rozkaz H. Himmlera, rozpoczęto budowę fili obozu Auschwitz (Stammlager – obóz macierzysty) w miejscowości Brzezinka (niem. Birkenau), oddalonej około 3 km od macierzystego obozu. Filię zwano Auschwitz Birkenau, Auschwitz II lub KL Birkenau.

Czytaj dalej

Treblinka II - główny niemiecki oboz śmierci w ramach Akcji Reinhardt

Treblinka II był głównym nazistowskim niemieckim obozem zagłady na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Obok Bełżca i Sobiboru był trzecim ośrodkiem zagłady utworzonym w ramach operacji Reinhard. Obóz znajdował się niedaleko wsi Treblinka, około 80 km na północny wschód od Warszawy, przy głównej linii kolejowej Warszawa-Białystok.

Czytaj dalej

Śmierć Reinharda Heydricha - 4 czerwca 1942

4 czerwca 1942, osiem dni po zamachu, zmarł Reinhard Heydrich, niemiecki nazista w stopniu Obergruppenführera, oficer policji w stopniu generała; szef Służby Bezpieczeństwa w latach 1932–1939, Gestapo w latach 1934–1939, Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w latach 1939–1942, prezydent Interpolu w latach 1940–1942, zastępca protektora Czech i Moraw w latach 1941–1942. Organizator konferencji w Wannsee i zbrodniarz hitlerowski będący jednym z głównych współodpowiedzialnych za Holocaust.

Czytaj dalej

Auschwitz I - niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady

Auschwitz - niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i obóz zagłady, założony przez SS w kwietniu 1940 w miejscowości Oświęcim (około 30 km od Katowic/ 70 km od Krakowa). Początkowo funkcjonował jako obóz koncentracyjny dla polskich więźniów - inteligencji, wrogów ustroju nazistowskiego. W szczytowym okresie działalności Auschwitz I mieścił nawet do 20 000 więźniów.

Czytaj dalej

Treblinka I - niemiecki nazistowski obóz pracy

TREBLINKA I - niemiecki nazistowski obóz pracy działający w latach 1941-1944, w lasach niedaleko miejscowości Treblinka (około 100 km od Warszawy). Treblinka jest głównie kojarzona z miejscem masowej zagłady, gdzie w latach 1942-1943 wymordowano, według danych szacunkowych, od 800 tysięcy do 1 miliona osób, głównie Żydów. Niewiele osób jednak wie, iż już od lata 1941 funkcjonował tam także karny obóz pracy.

Czytaj dalej

SS-Sonderkommando Kulmhof - pierwszy niemiecki nazistowski obóz zagłady

Chełmno nad Nerem - SS-Sonderkommando Kulmhof to pierwszy niemiecki nazistowski obóz zagłady, budowę rozpoczęto jesienią 1941 roku w miejscowości  Chełmno nad Nerem. Funkcjonował do wiosny 1943 oraz krótko w latach 1944/45. Główne miejsce masowej zagłady ludności żydowskiej z Kraju Warty oraz więźniów łódzkiego getta. Szacunkowa liczna ofiar to około 200 000.

Czytaj dalej

Operacja Anthropoid - 27 maj 1942

Operacja Anthropoid - 78 lat temu został przeprowadzony zamach na Reinharda Heydricha, w mojej ocenie jednej z najważniejszych osób odpowiedzialnych za Holocaust.

Czytaj dalej

"Arbeitslager Blechhammer" - Auschwitz III Monowitz

"Arbeitslager Blechhammer" był jednym z najstarszych obozów przymusowej pracy Żydów. Znajdował się w Sławęcicach na Górnym Śląsku. W okresie od 1 kwietnia 1944 do 26 stycznia 1945 wchodził w skład podobozów Auschwitz.

Czytaj dalej

Fort VII KL Posen

Fort VII w Poznaniu zbudowano w drugiej połowie XIX wieku i był częścią Twierdzy Poznań. W okresie II Rzeczypospolitej służył on Wojsku Polskiemu, a z chwilą zajęcia Poznania przez wojska Hitlera przemianowano go na Konzentrationslager Posen. Warto pamiętać, że po raz pierwszy, na ziemiach polskich, właśnie tutaj w Poznaniu Niemcy użyli nazwy Koncentrationslager.

Czytaj dalej

Lorenz Hackenholt - "Mistrz Gazu"

Lorenz Hackenholt - (urodzony 25 czerwca 1914 w Gelsenkirchen, data śmierci nieznana) – niemiecki nazista w stopniu SS-Hauptscharführer. Był członkiem załogi obozu koncentracyjnego Sachsenhausen oraz obozu zagłady w Bełżcu, w którym odpowiadał za funkcjonowanie komór gazowych. Zaprojektował także komory gazowe w obozach w Sobiborze i Treblince.

Czytaj dalej

SS Wachmannschaften oprawcy ze wschodu – część 3

Po zakończeniu wojny większość członków SS-Wachmannschaften nie została ukarana za swoje zbrodnie. Część wyemigrowała do krajów anglosaskich (USA, Kanada, Wielka Brytania), gdzie wtopiła się w ukraińską diasporę.Wielu innych, w szczególności mających niemieckie korzenie, zamieszkało w Niemczech Zachodnich. Bardzo wielu „trawnikowców” powróciło po wojnie do ZSRR. Zwykle podawali się za wywiezionych do Niemiec robotników przymusowych.

Czytaj dalej

9 maja 1945 - wyzwolenie obozu Stutthof

9 maja 1945 został „wyzwolony” obóz koncentracyjny i zagłady Stutthof. Obóz został założony 2 września 1939, czyli dzień po wybuchu wojny. Przywódcy nazistowscy z Pomorza uwięzili i zabili w Stutthofie wiele osób polskiej narodowości, zgodnie z planami stworzonymi na lata przed wojną, w których Niemcy zakładali zgermanizować region Pomorza.

Czytaj dalej

Amon Göth – „idzie śmierć...”

Amon Göth  (urodzony 11 grudnia 1908 w Wiedniu, stracony 13 września 1946 w Krakowie) – austriacki zbrodniarz wojenny, Hauptsturmführer SS, w czasie II wojny światowej m.in. komendant obozu koncentracyjnego Płaszów oraz likwidator gett żydowskich w Krakowie i Tarnowie.

Czytaj dalej

Śmierć rodziny Goebbelsów 1/5/1945

Dokładnie 75 lat temu, 1 maja 1945 roku, życie odebrał sobie Joseph Goebbels oraz jego małżonka Magdalena, zabijając wcześniej sześcioro swoich dzieci, których imiona zaczynały się na literę H, na cześć Adolfa Hitlera.

Czytaj dalej

Żołnierze radzieccy w Ravensbrück 1945-1993

Co jakiś czas ukaże się artykuł gościa specjalnego na temat obozów. Dzisiaj moim gościem specjalnym jest moja serdeczna znajoma Joanna Czopowicz, (ssaufseherin.blogspot.com) która przybliży nam historię żołnierzy radzieckich w Ravensbrück między 1945-1993 z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Ravensbrück .

Czytaj dalej

SS Wachmannschaften oprawcy ze wschodu – część 2

Oddziały SS Wachmannschaften, zwany nieformalnie Trawnikimänner, oprócz swojej służby w ramach akcji "Reinhard" brali również udział w likwidacji gett i masowych egzekucjach, a także pełnili służbę w obozach koncentracyjnych i obozach pracy.

Rudolf Spanner - "Mydło" z ludzi?

Rudolf Maria Spanner (urodzony 17 kwietnia 1895 w Metternich, zmarły 31 sierpnia 1960 w Kolonii) – członek NSDAP, patolog i profesor medycyny w Gdańsku, w Instytucie Anatomii Akademii Medycznej, związany z bardzo kontrowersyjną sprawą „mydła z ludzi”.

Czytaj dalej

SS Wachmannschaften oprawcy ze wschodu – część 1

Oddział Wachmannschaften des SS - und Polizeiführers in Distrikt Lublin, zwany nieformalnie Trawnikimänner (a także: Askarysi, Hiwis), był kolaboracyjną formacją z okresu II wojny światowej. W jej skład wchodzili sowieccy jeńcy wojenni oraz osoby cywilne, które przeszły do służby niemieckiej i zostały przeszkolone w obozie SS w Trawnikach.

Czytaj dalej

KL Gross-Rosen - istotne miejsca

KL Gross-Rosen znajdował się obszarze administracyjnym państwa niemieckiego (III Rzeszy), nieopodal obecnej wsi Rogoźnica (nazwa powojenna) w województwie dolnośląskim. Funkcjonował w latach w latach 1940-1945. Przez obóz w ciągu 5 lat przeszło 125 tysięcy więźniów, z czego szacuje się, że 40 tysięcy zmarło. Obóz posiadał około 120 podobozów. Przy obozie funkcjonował duży kamieniołom, w którym pracowali w nieludzkich warunkach więźniowie.

Czytaj dalej

Stanisława Leszczyńska - „Mateczka”

Stanisława Leszczyńska (urodzona 8 maja 1896 w Łodzi, zmarła 11 marca 1974 tamże) – polska położna osadzona w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, wolontariuszka nazywana „Mateczką” oraz Służebnica Boża Kościoła katolickiego.

Czytaj dalej

11 kwietnia 1961 rozpoczął się proces Adolfa Eichmanna

55 lat temu, 11 kwietnia 1961, w Jerozolimie rozpoczął się proces Adolfa Eichmanna, szefa wydziału żydowskiego w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy, „mordercy zza biurka”, odpowiedzialnego za śmierć milionów Żydów.

Czytaj dalej

Joseph Mengele – "Anioł Śmierci" z Auschwitz

Josef Mengele (urodzony 16.03.1911 w Günzburgu, zmarły 7.02.1979 w Bertiodze w Brazylii), niemiecki naukowiec i lekarz, oficer SS. Najbardziej znany ze swojej służby w obozie Auschwitz-Birkenau jako „Anioł Śmierci”.

Czytaj dalej

Prowokacja Gliwicka - wydarzenia z dnia 31.08.1939

Wczoraj przejeżdżaliśmy w pobliżu najwyższej drewnianej wieży nadawczej na całym świecie, znajdującej się w Gliwicach i będącej świadkiem istotnego wydarzenia historycznego, prowokacji gliwickiej.

Czytaj dalej

Rudolf Höß - komendant obozu Auschwitz

Rudolf Höß (Höss, Hoess) - pierwszy komendant i założyciel obozu Auschwitz, został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 16 kwietnia 1947 poprzez powieszenie na terenie obozu Auschwitz, przy budynku byłej komendantury i krematorium.

Czytaj dalej

Bełżec – strażnica śmierci

Spośród pierwszych trzech obozów zagłady utworzonych w ramach akcji „Reinhardt”, Bełżec był jedynym, w którym nie doszło do zbrojnego buntu lub powstania. Bardzo mało osób podejmowało również próbę ucieczki.

Czytaj dalej

Judenrampe - tutaj kończy się ......

Judenrampe – miejsce, gdzie w latach 1942- 1944 kończyły bieg pociągi z deportowanymi więźniami, skierowanymi do Auschwitz. Mimo że rampa była dosyć istotnym miejscem dla machiny zagłady, jest to miejsce „zapomniane” i rzadko odwiedzane.

Czytaj dalej

Odilo Globocnik - zarządca do spraw śmierci

Odilo Lotario Globocnik (urodzony 21.04.1904, zmarły 31.05.1945) – nazista pochodzenia austriackiego, wysokiej rangi funkcjonariusz SS i NSDAP. Zbrodniarz wojenny, jeden z głównych organizatorów i wykonawców zagłady Żydów w ramach akcji Reinhardt.

Czytaj dalej

Oceleni z Piekła - historia 3 więźniów z Kulmhof

Szymon Srebrnik, Mordechaj Żurawski i Mordechaj Podchlebnik – to trzej więźniowie niemieckiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, którzy przeżyli obóz. Szacuje się, iż w obozie śmierć poniosło od 150 000 do 250 000 osób, a przeżyły tylko 7!

Czytaj dalej

Błędy w filmach - dlaczego warto czytać...

Powstało bardzo dużo filmów na temat II wojny światowej, Trzeciej Rzeszy oraz Holokaustu. Niestety, często występują w nich błędy merytoryczne i historyczne, przy czym nie zawsze spowodowane są one niewiedzą czy zaniedbaniem. Przytoczę tu dwa filmy o różnej tematyce, wyprodukowane w różnych krajach.

Czytaj dalej

Lazaret, „szpital” śmierci

Lazaret był miejscem straceń na terenie obozu zagłady Treblinka II, ucharakteryzowanym na szpital polowy. Osoby, które o własnych siłach nie mogły dojść do komór gazowych, a także więźniowie niezdolni do pracy lub skazani na śmierć za rozmaite przewinienia, byli kierowani do tzw. „lazaretu”.

Czytaj dalej

I.G. Farbenindustrie - pieniądze w cieniu śmierci...

I.G. Farbenindustrie – niemieckie przedsiębiorstwo chemiczne założone w 1925 roku, ostatecznie rozwiązane w 2012 roku. W czasie II wojny światowej owiane złą sławą ze względu na ścisłą współpracę z SS, a także produkcję cyklonu B i innych środków.

Czytaj dalej

Introdukcja zła - towarzystwo Thule

Towarzystwo Thule to tajna organizacja rasistowska i okultystyczna, która powstała w Monachium na przełomie 1917 i 1918 roku. Jej członkowie, Karl Harrer i Anton Drexler, założyli Niemiecką Partię Robotników, przemianowaną później w Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotników (NSDAP).

Czytaj dalej

Eichmann - koordynator ostatecznego rozwiązania

Adolf Eichmann (urodzony 19.03.1906 w Solingen, zmarły 31.05.1962 w Ramli) – funkcjonariusz SS w stopniu podpułkownika pochodzenia austriackiego, jedna z kluczowych postaci „Ostatecznego Rozwiązania” i jeden z głównych koordynatorów akcji „Reinhardt”.

Czytaj dalej

Obóz Dachau – "Poligon Śmierci"

Obóz Dachau  był pierwszym obózem koncentracyjny założonym przez Niemców po dojściu Adolfa Hitlera i NSDAP do władzy. Został założony na rozkaz H. Himmlera wiosną 1933 roku w miejscowości Dachau koło Monachium. Głównym celem obozu było izolowanie politycznych przeciwników reżimu nazistowskiego, duchownych i Żydów. Stał się „wzorem” dla wszystkich kolejnych. Od 1938 obóz stanowił swego rodzaju „ośrodek szkoleniowy” dla zarządców i wachmanów innych późniejszych obozów tego rodzaju.

Czytaj dalej

Klaus Barbie - rzeźnik z Lyonu

Nikolaus „Klaus” Barbie (urodzony 25.10.1913, zmarły 25.09.1991) – znany również jako „rzeźnik z Lyonu” szef Gestapo w Lyonie i oficer w stopniu SS-Hauptsturmführer, odpowiedzialny za deportację do obozów zagłady 7 500 Żydów oraz bezpośrednio odpowiedzialny za śmierć ok 4 300 osób.

Czytaj dalej

Bunt w Sobiborze - szturm w nieśmiertelność

Bunt Sobiborze – 14 października 1943 miało miejsce powstanie zbrojne więźniów Sonderkommando, których celem była ucieczka z obozu i uratowanie się przed śmiercią. W obozach zagłady, oprócz nadzorców SS i wachmanów ukraińskich, niewielka cześć więźniów była wyselekcjonowana z transportów w celu obsługi „machiny zagłady”.

Czytaj dalej

Irma Grese - piękna bestia

Irma Grese (urodzona 7 X 1923 we Wrechen w Meklemburgii, zmarła 13 XII 1945 w Hameln) – najbardziej zanana jako nadzorczyni (SS-Aufseherin) w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz członkini personelu pomocniczego SS. Jedna z najbardziej okrutnych, bezwzględnych i bestialskich nadzorczyń w obozach.

Czytaj dalej

Blok 11 - dom diabła ....

Blok 11 jest jednym z budynków znajdujących się na terenie obozu Auschwitz I. Określa się go mianem „bloku śmierci”. Na początku nosił numer 13, później zmieniono go na 11. W budynku znajdowała się siedziba obozowego gestapo oraz areszt dla więźniów podejrzewanych między innymi o działalność w ruchu oporu, kontakty z ludnością cywilną, czy próbę ucieczki.

Czytaj dalej

Akcja 1005 - zatarcie śladów zbrodni

Akcja 1005 – kryptonim akcji przeprowadzonej przez nazistów podczas II wojny światowej, mającej na celu zatarcie zbrodni popełnionych przez oddziały SS/WH/SD we wschodniej i środkowo-wschodniej Europie. Zanim w obozach zaczęły funkcjonować krematoria, ruszty do spalania zwłok czy też doły paleniskowe, naziści zakopywali ciała w ziemi

Czytaj dalej

Einsatzgruppen - szwadrony śmieci Hitlera

Czasami można zadać sobie pytanie: dlaczego powstały obozy zagłady? Co zmusiło nazistowskich dygnitarzy do podjęcia działań w celu utworzenia ośrodków zagłady na masową skalę? Jedną z przyczyn była, między innymi, działalność Einsatzgruppen (jednostki wydzielone z SIPO i SD), czyli specjalnych grup operacyjnych poruszających się za linią frontu.

Czytaj Więcej

Franz Stangl - komendant obozów śmierci

Franz Stangl (urodzony 26.03.1908 w Altmünster, zmarły 28.06.1971 w Düsseldorfie) – SS-man w stopniu SS-Hauptsturmführera pochodzenia austriackiego. Komendant obozów zagłady w Sobiborze i Treblince. „Biała Śmierć”, jak mówili o nim więźniowie, był również weteranem wspomnianej już w poprzednich postach Akcji T4.

Czytaj Więcej

Spalinowe komory gazowe

Spalinowe komory Gazowe - zanim Niemcy zaczęli uśmiercać znanym środkiem Zyklon B - używali komór gazowych, które zasilane były tlenkiem węgla ze spalin silnika dieslowskiego / benzynowego, ramach akcji "Einsatz Reinhardt" oraz postanowień które zapadły na konferencji w Wansee.

Czytaj Więcej

Unikatowe zdjęcie z albumu Höckera

Poniżej chciałbym pokazać Wam unikatowe zdjęcie z tzw. „albumu Höckera”, na którym widzimy jako pierwszego po lewej Richarda Baera, ostatniego komendanta Auschwitz. Zdjęcie wykonano krótko po objęciu przez niego tego stanowiska

Czytaj Więcej

Film Szara Strefa (Grey Zone)

Polecam Film Szara Strefa – opowiada on o powstaniu zbrojnym 12-tego - Sonderkomando w IV Krematorium, 7 października 1944 r (dokładnie w urodziny H.Himmlera), Nie będę go streszczał, tutaj raczej chciałem zwrócić uwagę na 2 ważne osoby które przewijają się w tym filmie a mianowicie: Erich Muhsfeldt oraz Miklós Nyiszli

Czytaj Więcej