Oceleni z Piekła - historia 3 więźniów z Kulmhof

Szymon Srebrnik, Mordechaj Żurawski i Mordechaj Podchlebnik – to trzej więźniowie niemieckiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, którym udało się przeżyć. Szacuje się, iż w obozie śmierć około 200 000 osób, wojnę przeżyło tylko 6 osób!

Szymon Srebrnik uniknął zagłady w obozie, ponieważ został wyselekcjonowany z transportu i zmuszony przez SSmanów do pracy w komandzie zajmującym się paleniem zwłok oraz mieleniem kości i szczątek.

Gdy w nocy z 17/18 stycznia 1945 podjęto decyzję o pozbyciu się ostatnich 47 żywych więźniów poprzez rozstrzelanie ich w grupach po 5 osób, Szymon Srebrnik trafił do pierwszej piątki. Więźniowie zostali wyprowadzeni. Strzał w tył głowy oddano z broni krótkiej. Kula, która trafiła Srebrnika przeleciała na wylot w okolicach ust, nie uszkadzając poważnie organów wewnętrznych. Trzynastoletni Szymon Srebrnik przeżył, leżąc w stosie zwłok.

Po wyprowadzeniu pierwszej piątki pozostałe osoby, które wówczas znajdowały się w tzw. Spichlerzu, wiedziały co ich czeka i podjęły walkę wręcz z SSmanami (przy użyciu noża wykradzionego z kuchni i innych przedmiotów, które akurat znalazły się pod ręką). Podczas zamieszania udało się uciec Mordechajowi Żurawskiemu. Pozostałe osoby zostało zabarykadowane w Spichlerzu, który następnie został podpalony na rozkaz komendanta Hansa Johann Bothmanna.

Trzecią osobą, która przeżyła obóz, był Mordechaj Podchlebnik. Uciekł z obozu w styczniu 1942 . Jego historia stała się kanwą dla opowiadania Zofii Nałkowskiej „Człowiek jest mocny” z cyklu „Medaliony”. Był świadkiem w procesie Arthura Greisera i Hermana Gielowa, a w 1961 w procesie Adolfa Eichmanna. Zeznawał też w niemieckim procesie załogi SS-Sonderkommando Kulmhof w 1963. Zmarł w 1989.

Chełmno nad Nerem – SS-Sonderkommando Kulmhof– to PIERWSZY obóz zagłady utworzony jesienią 1941 roku, funkcjonujący do wiosny 1943 oraz przez krótki czas w 1944 roku. Główne miejsce masowej zagłady ludności żydowskiej z Kraju Warty oraz więźniów łódzkiego getta. Ze względu na to, iż przeżyły tylko 6 osób, posiadamy bardzo mało informacji na temat tego ośrodka zagłady.

kulmhof oceleni
Chełmno nad Nerem - ovaleni
Kulmhof  survivors
Hans johann bothmann
Kulmhof Granary
Chełmno nad Nerem muzeum


Zdjęcia archiwalne - domena publiczna. Jeżeli zostały naruszone prawa autorskie proszę o kontakt. Zdjęcia zostały umieszczone w celach informacyjnych, nie zarobkowych, ani zawierającej krypto reklamy.