Odilo Globocnik - zarządca do spraw śmierci

Odilo Lotario Globocnik (urodzony 21.04.1904, zmarły 31.05.1945) – nazista pochodzenia austriackiego, wysokiej rangi funkcjonariusz SS i NSDAP. Zbrodniarz wojenny, jeden z głównych organizatorów i wykonawców zagłady Żydów w ramach akcji Reinhardt.

Od lat szkolnych był związany z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym i antysemickim. W 1931 roku wstąpił do austriackiej NSDAP, szybko awansując na stanowisko zastępcy gauleitera Karyntii. W latach 1933–1937 był sześciokrotnie zatrzymywany, m.in. pod zarzutem zdrady stanu i działalności terrorystycznej. Wstąpił do SS, gdzie wkrótce mianowano go gauleiterem Wiednia. W styczniu 1939 roku został pozbawiony stanowiska z powodu nieudolności i podejrzanych machinacji finansowych.

W stopniu podoficera SS wziął udział w kampanii wrześniowej. Po jej zakończeniu Himmler mianował go dowódcą SS i policji w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa. Był współodpowiedzialny za masowe egzekucje sowieckich jeńców wojennych. Opowiadał się za szybkim przekształceniem dystryktu w niemiecki obszar osiedleńczy. Był współautorem planu wymordowania polskich Żydów w obozach zagłady, a następnie przekonał do niego Himmlera. Kierował rozpoczętą w marcu 1942 roku akcją „Reinhardt”, podczas której w obozach śmierci w Treblince, Bełżcu i Sobiborze oraz masowych egzekucjach zgładzono około 1,8 miliona Żydów z Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białystok. Ponadto zainicjował i kierował rozpoczętą w listopadzie 1942 roku operacją wysiedleńczo-pacyfikacyjną na Zamojszczyźnie.

We wrześniu 1943 roku, z powodu konfliktu z administracją cywilną, został odwołany z Lublina i przeniesiony na stanowisko Wyższego Dowódcy SS i Policji w Strefie Operacyjnej Regionu Wybrzeża Adriatyku. Odpowiadał tam za eksterminację miejscowych Żydów oraz walkę z jugosłowiańską i włoską partyzantką. 31 maja 1945 roku został aresztowany przez żołnierzy brytyjskich w swojej górskiej kryjówce nieopodal Paternion. Jeszcze tego samego dnia popełnił samobójstwo przez zażycie cyjanku.

Polecam książki:

„Zarządca do spraw śmierci. Odilo Globocnik, eksterminacja i obozy zagłady”, Johannes Sachslehner
„Odilo Globocnik: Twórca nazistowskich obozów śmierci”, Berndt Rieger


Odilo Globocnik
Odilo Globocnik - Austrian Nazi
Odilo Globocnik book


Zdjęcia archiwalne - domena publiczna. Jeżeli zostały naruszone prawa autorskie proszę o kontakt. Zdjęcia zostały umieszczone w celach informacyjnych, nie zarobkowych, ani zawierającej krypto reklamy.