Ewakuacja obozu Arbeitslager Blechhammer

Ewakuacja obozu Arbeitslager Blechhammer

21 stycznia 1945 rozpoczęła się ewakuacja obozu Arbeitslager Blechhammer. Był to największy podobóz należący do kompleksu KL Monowitz (wcześniej KL Auschwitz III). Około godziny 11-tej odbył się ostatni apel, na którym zarządzono ewakuację obozu.

Więźniów ewakuowano w stronę Kędzierzyna. Podczas marszu zamarzło, zginęło z głodu albo zostało zastrzelonych około 1000 więźniów.  22 stycznia do obozu ponownie wkroczyli Niemcy, którzy ostrzelali, obrzucili granatami i podpalili obozowe baraki, w których znajdowali się nieewakuowani chorzy więźniowie. Tylko część z nich przeżyła.

Arbeitslager Blechhammer był największym z podobozów należących do kompleksu KL Auschwitz III, który w ramach porozumienia z 1 kwietnia 1944 stał się jednym z oświęcimskich podobozów. Od tamtego dnia nosił również oficjalnie nazwę "Arbeitslager Blechhammer". Usytuowany był terenie Sławięcic, obecnie jednej z dzielnic Kędzierzyna-Koźla.

Więźniowie pracowali m.in. przy budowie fabryki benzyny syntetycznej I.G. Farbenindustrie, budowie schronów przeciwlotniczych, a także przy usuwaniu niewybuchów z pobliskich terenów fabryki benzyny syntetycznej, która w 1944 była wielokrotnie bombardowana.
Obóz składał się z 25 baraków otoczonych wysokim betonowym płotem oraz drutem kolczastym pod wysokim napięciem, jak i 9 betonowymi wieżyczkami, które pełniły również rolę schronów przeciwlotniczych. Cały obóz podzielony był na kilka podobozów. W styczniu 1945 liczba więźniów wynosiła około 4 tysiące osób, w tym szacunkowo 200 kobiet.

Obóz ostatecznie został wyzwolony przez wojska sowieckie 26 stycznia 1945. Zastano w nim około 200 żywych więźniów.

W latach 1942 do 1944 obóz funkcjonował jako przymusowy obóz pracy dla Żydów w ramach Organizacji Schmelt. Osadzono w nim również jeńców wojennych.


KL Auschwitz
KL Auschwitz
KL Auschwitz

zdjęcia: Paweł Krupiński - Death Camps Memorial Site. Zakaz kopiowanie zdjęć bez zgody autora. Potrzebujesz zdjęć? Napisz - Kontakt