Rzeźba torów kolejowych - Bełżec

Rzeźba torów kolejowych - Bełżec

Rzeźba torów kolejowych - monument wykonany z torowisk kolejowych, podkładów, kamieni oraz betonu. Symboliką nawiązuje on do bocznicy, na której zatrzymywały się pociągi z deportowanymi do obozu ofiarami.

Drugim znaczeniem tej rzeźby są stosy paleniskowe, na których palono ekshumowane w późniejszym czasie ciała ofiar.

SS Sonderkommando Bełżec był pierwszym niemieckim nazistowskim obozem zagłady utworzonym na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Budowę obozu rozpoczęto 31 października 1941, a ostatni więźniowie, po zatarciu śladów zbrodni, opuścili obóz 26 czerwca 1943.

Według różnych szacunków i obliczeń przyjmuje się, że liczba ofiar obozu wyniosła około 450 000 osób. Sam proces masowej zagłady trwał od 17 marca do połowy grudnia 1942.  Od grudnia 1942 do czerwca 1943 trwała akcja zacierania fizycznych śladów po obozie, zniszczono również prawie wszystkie dokumenty z nim związane.

Z szacunkowej liczby 450 000 znane są tylko dwa jednoznacznie potwierdzone przypadki, gdy więźniom obozu w Bełżcu udało się uciec i przeżyć wojnę.


 

Bełżec Pomnik
Bełżec Pomnik
Bełżec Pomnik


zdjęcia: Paweł Krupiński - Death Camps Memorial Site. Zakaz kopiowanie zdjęć bez zgody autora. Potrzebujesz zdjęć? Napisz - Kontakt